מחול ישראלי גדי ביטון
 

בית ספר/ תיכון רוקד

פרוייקט "ילדי אילת רוקדים"

במסגרת פרוייקט "ילדי אילת רוקדים" של אגף החינוך בעיריית אילת,

נערך בעיר יום בו השתתפו כ-1500 תלמידים מביתי ספר שונים בעיר אשר רקדו יחדיו ריקודי עם ישראליים,

אותם למדו במסגרת הפרוייקט היחודי בשיעורים בביתי הספר, במטרת קידום המחול הישראלי בקרב הקהל הצעיר.

"רוקדים בראשונים"

פרוייקט מחויבות אישית בביה"ס הראשונים, הרצליה