מחול ישראלי גדי ביטון
 
מדריכים צעירים
הייתי רוצה שתדמית ריקודי עם תשתנה לגבי הסטיגמה השלילית הנתפשת אליה, כמו כן שיותר רוקדים צעירים ייחשפו לנושא ויגיעו להרקדות.
מדריך טוב זה מי שחי ומרגיש את הקהל, ו/או הקבוצה, ער לצרכים של הרקדנים, מתקן טעויות במסגרת הדרכה חיובית וגורם לשיפור.
מדריך טוב צריך להיות רגיש ובעל סבלנות וסובלנות בעיקר כאשר הוא מדריך ילדים, אך מצד אחר הוא חייב לשמור גם על דיסטנס (מרחק) כיוון שעליו להשליט סדר.