מחול ישראלי גדי ביטון
 

חנוכה באוניברסיטה

אפילו ששריפות...

הדלקת נרות צנועה באוניברסיטת ת"א ביום השריפות הגדול בכרמל