מחול ישראלי גדי ביטון
 

הגבעטרון וביעור חמץ 1.4.07

צילום אלי קובי 

הקודם
הגדל
הבא